Alles wat je moet weten over een NEN 2580 meetrapport

3 min gelezen
NEN 2580 meetrapport

Als je ooit een vastgoedobject hebt gekocht of verkocht, ben je waarschijnlijk bekend met het belang van nauwkeurige metingen en specificaties. Een NEN 2580 meetrapport is hierbij van onschatbare waarde. Maar wat staat er eigenlijk in een NEN 2580 meetrapport en waarom is het zo cruciaal? In dit artikel duiken we dieper in op dit onderwerp en ontrafelen we de essentie van een NEN 2580 meetrapport.

Wat is een NEN 2580 meetrapport?

Een NEN 2580 meetrapport is een gedetailleerd document dat de vloeroppervlakte en inhoud van een gebouw of ruimte beschrijft volgens de Nederlandse Norm (NEN) 2580. Dit rapport wordt opgesteld door een gekwalificeerde en gecertificeerde NEN-meetdeskundige en biedt een nauwkeurige weergave van de afmetingen van een vastgoedobject.

Waarom is een NEN 2580 meetrapport belangrijk?

Een NEN 2580 meetrapport is van essentieel belang om verschillende redenen:

 • Juridische doeleinden: Het rapport biedt juridische zekerheid en duidelijkheid over de exacte afmetingen van een vastgoedobject, wat geschillen en misverstanden kan voorkomen bij bijvoorbeeld verkooptransacties of huurovereenkomsten.
 • Transparantie: Door te voldoen aan de NEN 2580 normen, wordt transparantie geboden aan alle betrokken partijen, zoals kopers, verkopers, huurders en verhuurders.
 • Bouw- en verbouwplannen: Voor architecten, ingenieurs en projectontwikkelaars biedt een NEN 2580 meetrapport waardevolle informatie bij het plannen en ontwerpen van bouw- en verbouwprojecten. Het geeft een nauwkeurig beeld van de beschikbare ruimte en kan helpen bij het optimaliseren van het gebruik ervan.

Wat staat er in een NEN 2580 meetrapport?

Een NEN 2580 meetrapport bestaat uit verschillende onderdelen die samen een uitgebreide analyse van de vloeroppervlakte en inhoud van een gebouw bieden. Enkele belangrijke onderdelen zijn:

 • NEN 2580 meetcertificaat: Dit certificaat bevestigt dat de metingen zijn uitgevoerd volgens de NEN 2580 normen door een gekwalificeerde NEN-meetdeskundige.
 • Uitleg over de uitgevoerde werkzaamheden: Het rapport bevat een gedetailleerde beschrijving van de gebruikte methoden en technieken bij het uitvoeren van de metingen, evenals eventuele bijzonderheden of beperkingen die van invloed kunnen zijn op de resultaten.
 • Visualisatie van de verschillende bouwlagen: Grafische representaties, zoals plattegronden en dwarsdoorsneden, worden vaak gebruikt om de indeling en structuur van het gebouw te visualiseren.
 • Meetstaat met ruimte- en verdeelstaat: Deze tabellen bieden een overzicht van de gemeten oppervlakten en volumes van elke afzonderlijke ruimte binnen het gebouw, evenals de verdeling ervan volgens specifieke criteria, zoals bruto vloeroppervlakte (BVO), gebruiksoppervlakte (GBO) en verhuurbare vloeroppervlakte (VVO).
 • Definities van gebruikte vaktermen: Het rapport bevat verklaringen van veelvoorkomende vaktermen die worden gebruikt bij het beschrijven van vastgoed, zoals BVO (bruto vloeroppervlakte), GBO (gebruiksoppervlakte) en VVO (verhuurbare vloeroppervlakte), om verwarring te voorkomen en een eenduidige interpretatie te garanderen.

Hoe profiteert u van een NEN 2580 meetrapport?

Het hebben van een NEN 2580 meetrapport biedt verschillende voordelen voor zowel particulieren als professionals in de vastgoedsector:

 • Nauwkeurigheid: Door te vertrouwen op gestandaardiseerde meetmethoden en -technieken, kunt u erop vertrouwen dat de informatie in het rapport nauwkeurig en betrouwbaar is.
 • Inzicht: Het rapport biedt gedetailleerd inzicht in de ruimtelijke kenmerken van een gebouw, wat waardevol kan zijn bij besluitvorming over bijvoorbeeld renovaties, herbestemmingen of verhuurstrategieën.
 • Rechtszekerheid: Een NEN 2580 meetrapport kan dienen als juridisch bewijs in geval van geschillen of controverses met betrekking tot de afmetingen van een vastgoedobject, waardoor u gemoedsrust en zekerheid krijgt.