Waarom is een constructieberekening zo belangrijk?

3 min gelezen

Wanneer er een nieuwe woning wordt gerealiseerd of indien er sprake is van een bepaalde verbouwing spreekt het voor zich dat er altijd rekening dient te worden gehouden met de veiligheid. Omwille van deze reden werd ervoor gekozen om voor vergunningplichtige situaties een verplichte constructieberekening in het leven te roepen. Wanneer je niet vergunningsplichtig bent is het in principe zo dat deze berekening niet moet worden uitgevoerd. Dit gezegd hebbende betekent dit niet dat ze niet interessant kan zijn, integendeel. Ook in dit geval kan een dergelijke berekening er namelijk voor zorgen dat bijvoorbeeld scheuren en verzakkingen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Deze berekening is dan ook altijd meer dan de moeite waard om te overwegen.

Wat maakt een constructieberekening zo belangrijk?

Een constructieberekening is een specifieke berekening die moet worden uitgevoerd voor de dragende onderdelen waar een constructie over beschikt. Er wordt tijdens het uitvoeren van een dergelijke berekening onder meer rekening gehouden met hoeveel belasting een fundering en bijvoorbeeld de wanden en kolommen aankunnen. De berekening gebeurt door een zogenaamde constructeur die de bouwtekeningen als basis zal gebruiken. Aan de hand van deze input ontwerpt en berekent deze constructeur de dragende constructie welke dient te worden gebouwd. Dit ontwerp zal dan uiteindelijk door de constructeur in een constructietekening worden gezet.

Is de constructietekening wettelijk verplicht of niet?

Er is reeds behoorlijk wat gezegd en geschreven over het al dan niet verplicht zijn van het laten uitvoeren van een constructieberekening. In de praktijk is het zo dat er niet in elk geval een verplichting voor geldt. Is er een omgevingsvergunning vereist voor de werkzaamheden die je wenst uit te voeren? Dan dien je er rekening mee te houden dat de constructieberekening ook is verplicht. In alle andere gevallen is dat in principe niet het geval. Toch is het laten uitvoeren van een dergelijke berekening ook in deze situaties een absolute aanrader.

Waarvoor kan er allemaal een constructieberekening worden uitgevoerd?

Zoals reeds aangegeven is het zo dat een constructieberekening kan worden uitgevoerd voor verschillende onderdelen van een gebouw. Dit betekent concreet dat je ze bijvoorbeeld kan uitvoeren voor een draagmuur, maar daarnaast is het ook mogelijk om een dergelijke berekening te doen voor bijvoorbeeld een aanbouw of een dakopbouw. Het is op dit vlak wel van belang om er bij stil te blijven staan dat de kosten sterk afhankelijk kunnen zijn van het type berekening die moet worden uitgevoerd. Enkele richtprijzen op dit vlak zijn onder meer de volgende:

  • Draagmuur berekening: ongeveer 500 tot 750 euro; 
  • Aanbouw berekening: ongeveer 750 tot 1.200 euro;
  • Dakopbouw berekening: ongeveer 700 tot 1.000 euro;
  • Woning berekening: ongeveer 1.700 euro;

Bovenstaande maakt duidelijk dat de constructieberekening kosten in de praktijk zeer aanzienlijke verschillen kunnen vertonen. Bij het opstellen van je budget voor je bouw of verbouwing is het dan ook in de praktijk altijd van cruciaal belang om hier rekening mee te houden. We begrijpen dat de kosten die deze berekening met zich meebrengt in eerste instantie misschien een beetje vervelend zijn, maar ze kunnen je in de praktijk veel problemen in een latere fase besparen. Het mag dan ook duidelijk zijn, vergeet zeker niet om een constructieberekening uit te laten voeren. Zelfs wanneer dit niet verplicht is kunnen we in de praktijk alleen maar aangeven dat dit zeker het overwegen waard is.