Waarom zou je bezwaar WOZ waarde aantekenen? 

3 min gelezen
tegels schoonmaken

Elk jaar opnieuw is het voor mensen die eigenaar zijn van een woning toch een klein beetje bang afwachten tot hun zogenaamde WOZ waarde is bepaald. Voor deze waarde geldt namelijk dat ze aan de basis ligt van allerhande belastingen en heffingen waar je rekening mee zal moeten houden. Hoe hoger deze waarde is gelegen des te hoger uiteraard ook de kosten zullen komen te liggen die je moet betalen. Hier dien je dan ook zeker rekening mee te houden. Ondanks het feit dat deze waarde in het merendeel van de gevallen vrij accuraat wordt bepaald is dat niet altijd het geval. Er zou dan ook zomaar een foutje in kunnen sluipen. Is dat het geval? Dan is bezwaar WOZ waarde aantekenen nog altijd een mogelijkheid. Wat je ervan kan verwachten vertellen we je graag hieronder.

Waarom wordt de WOZ waarde jaarlijks opnieuw berekend?

Wanneer de gemeente of stad waarin je woonachtig bent de WOZ waarde gaat bepalen zal je tot de vaststelling komen dat er daarbij aandacht wordt besteed aan een groot aantal verschillende factoren. In principe gaat het daarbij om vier verschillende zaken om precies te zijn, namelijk:

  1. De locatie waar je woning is gelegen; 
  2. De actuele verkoopprijzen van gelijkaardige woningen in de buurt;
  3. Hoeveel de inhoudsgegevens bedragen;
  4. Hoe de oppervlaktegegevens eruit zien;

Voor drie van de vier factoren geldt uiteraard dat ze niet zullen verschillen naarmate de tijd vordert. Dat geldt wel voor de actuele verkoopgegevens van de gelijkaardige panden als de jouwe in de omgeving. Wanneer deze stijgen zal ook jouw WOZ-waarde hoger komen te liggen. Daar de nodige aandacht aan besteden is in ieder geval nooit een overbodige luxe, integendeel. 

Wanneer kan je bezwaar WOZ waarde aantekenen?

Bezwaar WOZ waarde aantekenen hoor je eigenlijk alleen maar te doen wanneer je ervan overtuigd bent dat de gemeente of stad bij de berekening van jouw WOZ waarde een fout heeft gemaakt. Voor heel wat mensen geldt dat ze gewoon lukraak bezwaar aantekenen simpelweg omdat ze hopen dat de kosten voor de heffingen en belastingen op die manier kunnen worden gedrukt. Het spreekt evenwel voor zich dat dit absoluut niet de bedoeling kan en mag zijn. Zorg er dus in de praktijk steevast voor dat je uitsluitend een bezwaar WOZ waarde aantekent wanneer ze echt correct is. 

Hoe verloopt bezwaar WOZ waarde aantekenen precies?

Wil jij ook graag bezwaar WOZ waarde aantekenen? Dan zal je er rekening mee moeten houden dat je hiervoor op verschillende manieren te werk kan gaan. De werkwijze welke je dient te volgen is namelijk in de praktijk altijd afhankelijk van de stad waarin je woonachtig bent. Omwille van deze reden is het ook zo dat er bij de WOZ beschikking steevast een bijlage is terug te vinden. Deze bijlage zal je in de praktijk duidelijk maken op welke manier het bezwaar dient te worden ingediend. 

Let wel goed op, wil je graag bezwaar maken tegen de ontvangen WOZ waarde? In dat geval moet je dit wel altijd doen binnen de termijn van zes weken volgend op de datum waarop de WOZ beschikking is ontvangen. Hier moet je dus wel de nodige aandacht aan schenken.